Suunnittelu ja tuotanto

LEKO Engineering - Teollisuusalue - Kuljetinratkaisut

1) Perehdymme asiakkaan materiaalivirtaan ja kokonaisprosessiin.
2) Kysymme ja arvioimme erilaisia tekijöitä avoimesti sparraten
3) Saatujen tietojen ja aiemman, laajan osaamisemme perusteella teemme esityksen
4) Projekti ja tarjous käydään asiakkaan kanssa läpi
5) Asiakkaalle toimitetaan kuljetinratkaisu, joka toimii luotettavasti

Valmistamiemme tuotteiden elinkaari on pitkä. Asiakkaan materiaalivirran ja kokonaisprosessin ymmärtäminen tuo etua ja osaamista. Osaamme valita oikeat materiaalit, vahvuudet ja muut ominaisuudet. Kestävyys ja luotettavuus perustuvat asiakaslähtöisyyteen, mittatarkkuuteen, jatkuvaan kontrolliin ja korkean laadun ylläpitoon. Kaikki ruuvikuljettimet testataan ja koekäytetään.

Suunnittelun ja valmistuksen ytimessä on tuotteiden toimintavarmuus, luotettavuus ja kestävä käyttöikä. Haluamme osaltamme auttaa välttämään asiakkaan tuotantoprosessin hallitsematonta seisokkia tai materiaalivirran häiriöitä.

3D-tekniikka mahdollistaa tarkemman ja tehokkaamman suunnittelun, mikä johtaa parempaan tuotteiden laatuun ja nopeampaan tuotantoon. 3D-suunnittelu myös vähentää virheiden määrää ja laskee kustannuksia. Se mahdollistaa myös monimutkaisten geometristen muotojen luomisen ja koko kuljetinprosessin toiminnallisuuden hahmottamisen. 3D-suunnittelu on myös ympäristöystävällistä, koska se vähentää materiaalien ja energian käyttöä.
3D-suunnittelun yhdistäminen muihin teknologioihin, kuten tekoälyyn ja koneoppimiseen, lisää suunnittelijan mahdollisuuksia suunnitella yksilöllisiä ratkaisuja yrityksille eri aloilla.

Käytämme valmistusmateriaaleina hiiliteräslaatuja, ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä sekä useimpia erikoisseosteräksiä. Käyttämiämme teräslaatuja ovat esim: S335, Hardox 400, EN-1.4307, EN-1.4404, EN-1.4462, EN-1.4162, EN-1.4410, EN-1.4571, SMO254.

Lujatekoisilla ja luotettavilla tuotteillamme on pitkä käyttöikä ja alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset. Valmistamme kuljettimia myös ATEX tilaluokkaan 21 ja 22.

LEKO Engineering yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä tuotannon kanssa, joten suunnittelijalla on mahdollisuus seurata valmistusta Lehtosen konepajalla. Asiakkaan etuna on asiantunteva ja kokonaisvaltainen projekti tarvekartoituksesta suunnitteluun, valmistukseen, toimitukseen ja asennukseen.

Tuotannon osa-alueet

leko-engineering-kuljettimet-tuotanto_1
Kappalevalmistus, leikkeet

• Polttoleikkaus / plasmaleikkaus viistepäällä
    varustettuna
• ThermCut CNC P4000
    – 3050 x 18000 2 kpl

leko-engineering-kuljettimet-tuotanto_2
Levyntyöstö, taivutukset

• Särmäyspuristimet
    – DURMA 300 T / 4000 mm
    – ERMAK 300 T / 3700 mm
    – INANLAR 1250 T / 4100 mm
    – ALIKO 630 T / 7100 mm

• Levyleikkurit
    – ALIKO 16×3020

• Levymankelit
    – DAVI 2000 / 16 mm
    – MG 2000 / 80 mm

• Oikaisupuristin
    – LEKO 1500 x 550 x 750 mm

• Muotorautataivutin
    – FACCIN D800 80 x 80 Ø 800 mm

• Hitsausviisteenjyrsintä
    – PULLMAX R90 Max. 50 mm

leko-engineering-kuljettimet-tuotanto_3
Monipuoliset hitsaukset

• Hitsauskoneita
    – 45 kpl 400-500 AMP

• Pyörityspöytiä
    – 12 kpl PEMA / TALTOR 650 – 25 000 kg
    – PEMA APS 35 000 kg

• Pyöritysrullastoja
    – 2 kpl TALTOR 3 / 6 T

• Hitsauskuljetin
    – 1 kpl BUGO 6+6 m

• Jauhekaarihitsaustorneja
    – 6 kpl PEMA / ESAB HD 4x4m ja CAB 3x3m

• Hitsausrobotti
    – PEMA Skyhook 2 kpl 20T ja 5T L= 15m ja
       max. halkaisija 5 m
    – PEMA HD 7×5 hitsaustorni

leko-engineering-kuljettimet-tuotanto_4
Koneistukset

• 6 kpl avarrus- ja jyrsinkoneita X9000, Y6000​
• 3 kpl pystymallisia sorveja D3000, Z2500​
• 1 kpl 5-akselinen pystymallinen
    monitoimisorvi D2000, Z1800, Y1550​
• 2 kpl 5-akseliset monitoimisorvit
    D710, Z2500​
• 2 kpl sorvit D500, Z1500​
• 1 kpl koneistuskeskus X2000, Y750, Z500​
• 3 kpl vaakamallisia jyrsinkoneita
    D1700, Z5500​

• Nostokapasiteetti 80t

leko-engineering-kuljettimet-tuotanto_5
Viimeistely, kokoonpano

Kokoonpano
– 1000 m² omat tilat
– Korkeus 7 m
– Nostokapasiteetti 2 x 16 T

Viimeistely
– Omat tilat 650 m²
– Korkeus 5,5 m
– Nostokapasiteetti 16 T

leko-engineering-kuljettimet-tuotanto_6
Nostokapasiteetti

• Nostimia yhteensä – 108 kpl
   – 0,5 – 2 x 30 T

• Max. nostokapasiteetti 100 T

Asennukset, huolto

Asennus- ja huoltoryhmä vastaa kuljettimien asennuksesta varmistaen, että kuljettimet toimivat moitteettomasti. Heidän työnsä sisältää kuljettimien tarkastamisen, huoltamisen ja korjaamisen tarvittaessa.

Valmistamiimme komponentteihin, tuotteisiin ja koneen osiin tarjoamme myös huolto- ja modernisointipalvelua. Esimerkiksi ruuvikuljettimen käyttöikää ja toimintavarmuutta voidaan tehostaa säännöllisillä huoltotoimenpiteillä kuten akselitiivisteiden kiristämisellä ja mahdollisten tukkeumien puhdistamisella.

Koneistettujen osien käyttöikää voidaan lisätä mm. erilaisilla pintakäsittelyillä ja mekaniikan modernisoinnilla.

Monesti myös asiakkaan olemassa olevaan prosessiin voidaan tehdä parannuksia ja vanhoja järjestelmiä voidaan hyödyntää uuden rakentamisessa. Esimerkiksi kipsikuljettimia voidaan uusia hyötykäyttäen vanhoja kuljetinlohkoja. Olemme toimineen monessa modernisointiprojektissa yhteistyössä esimerkiksi kunnossapitoyritysten kanssa, mutta uudistuksia voidaan toteuttaa myös itsenäisesti. Kaikki modernisointikohteet ovat asiakaskohtaisia projekteja ja niiden laajuus vaihtelee.

Ruuvikuljettimet oppaat

Suunnitteluopas-Siirtoruuvi

Optimaalisen siirtoratkaisun määrittely ja valinta

Ruuvikuljetin on prosessisuunnittelun kannalta kiitollinen ”musta laatikko”, jolla on hyvin vähän erityistarpeita: prosessin suunnittelijan tarvitsee määritellä vain sisäänmenon ja ulostulon tarpeet.

Suunnitteluun tarvitaan seuraavat tiedot

  • mitä kuljettimeen syötetään
  • millä nopeudella syöttö tapahtuu
  • onko syöttö jatkuvaa vai ajoittaista
  • mitä toisesta päästä tarvitaan ulos ja millä nopeudella
Tuotantojohtajan-opas-Siirtoruuvi

Tulevaisuuden kestävät prosessit ja kuljettimet

Optimaalisen kuljetinvaihtoehdon valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi tehoon ja investointikustannuksiin, myös joustavuuteen ja koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

Strategisen tuotantosuunnittelun hankalimpia asioita ovat päätökset, jotka lukitsevat valitut laitteet ja prosessit jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tulevaisuuden kestävä suunnittelu – futureproofing – tarkoittaa valintojen tekemistä siten, että niillä asetetaan mahdollisimman vähän rajoitteita myöhemmille valinnoille.

Erilaisten kuljetinvaihtoehtojen joukosta ruuvikuljetin on usein turvallisin valinta: erittäin luotettavia ja monikäyttöisiä ruuvikuljettimia voi muokata monin tavoin niiden pitkän elinkaaren varrella.

Ostajan-opas-Siirtoruuvi

Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista

Ruuvikuljetin soveltuu erityisen hyvin teollisiin prosesseihin, joissa materiaalia halutaan yhtä aikaa sekä siirtää että muokata. Ruuvikuljetin voi esimerkiksi jalostaa, suojata tai eristää materiaalia.

Keskeisiä ruuvikuljettimen etuja muihin kuljetintyyppeihin verrattuna ovat monipuolisuus, järeys ja kestävyys. Laadukkaat ruuvikuljettimet vaativat hyvin vähän huoltoa ja ylläpitoa, ja niiden elinkaari on erittäin pitkä.

Optimaalisen kuljetinvaihtoehdon valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin sekä muunneltavuuteen mahdollisten prosessimuutosten kohdalla.

Huolto-opas-Siirtoruuvi

Miten ruuvikuljetin pysyy kunnossa ja käynnissä pitkään

Huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilöstön kannalta ruuvikuljetin on vaivaton laite. Toimintavarma ruuvikuljetin vaatii vähemmän jatkuvaa kunnossapitoa kuin useimmat muut kuljetintyypit.

Luotettavuus perustuu järeään ja melko yksinkertaiseen rakenteeseen ja mekaniikkaan. Lisäksi materiaalin siirtyminen suljetussa putkessa tai puo-lisuljetussa kourussa pitää mahdolliset häiriötekijät ulkopuolella.

Oleellisimmat tekijät luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamisessa ovat kuljettimen osaava suunnittelu, tarkka mitoitus sekä huolellinen asentaminen. Ennakoiva huolto auttaa varmistamaan, etteivät yllätykset häiritse tuotantoa.