Sovelluskohteet

Siirtoruuvi Oy toimittaa kuljetinratkaisuja haastavan teollisuuden materiaalivirtojen muokkaamiseen ja siirtämiseen

siirtoruuvi-sovelluskohteet-sellu-paperiteollisuus-ruuvikuljettimet-kuljetinruuvit-leko-kuljettimet-1
Sellu- ja paperiteollisuus

Teollisten jätevesien käsittely • Sellun valmistus, kuljetus ja kuivaus • Tärkin ja sivutuotteiden valmistus • Puumassan, hakkeen ja purun käsittely • Kierrätysmateriaalien käyttö


Suomalainen sellu- ja paperiteollisuus on maailman huipputasoa. Vaatimustaso luotettavuudessa, toimivuudessa ja kustannustehokkuudessa on erittäin korkea. Me Siirtoruuvilaiset olemme sellu-ja paperiteollisuuden toimijoiden luotettu kumppani, koska:

  •  tunnemme asiakkaan materiaalivirran ja prosessin
  •  osaamme mitoittaa ja suunnitella oikeat ratkaisut prosessin eri vaiheisiin ja tarpeisiin
  • valmistamamme kuljettimet täyttävät asetetut korkeat vaatimukset luotettavasti ja toimintavarmasti
  • olemme aito kumppani, emme pelkkä komponenttitoimittaja!


Sellu- ja paperiteollisuuteen toimitamme muun muassa: repiviä ruuvikuljettimia, ruuvikuljettimia vaaka- ja pystysuuntaiseen materiaalin siirtoon. Ruuvikuljettimia laimennukseen, erotteluun, pesuuun, annosteluuun sekä erilaisia erikois-/yhdistelmäruuvikuljettimia asiakkaiden prosessitarpeiden mukaisesti.

Kaivosteollisuus

Materiaalin kuljetus • Siivilöinti • Jauhatus • Ainesten erottelu • Ainesten varastointi ja purku • Pölynsuodatus • Puhdistus • Kuivaus

 

Kaivosteollisuudessa siirrettävä materiaali on kovaa ja pölyävää, sekä prosessin aikana materiaalia käsitellään eri tavoin. Siirtämisen ohessa materiaalia pestään, käsitellään kemiallisesti ja rakennetta muokataan.

Kestävät materiaaliratkaisut ja mahdollisimman huoltovapaat tuotteet ovat ehdottomia edellytyksiä kuljettimille.

siirtoruuvi-sovelluskohteet-bio-ja-energiateollisuus-ruuvikuljettimet-kuljetinruuvit-leko-kuljettimet-3
Bio- ja energiateollisuus

Raaka-aineiden käsittely ja siirto • Erottelu • Jäähdytys ja lämmitys • Sekoitus • Laimennus • Jätemateriaalin käsittely • Kierrätysmateriaalin käsittely

 

Materiaalien käsittelyssä bio- ja energia-alan tuotteet ovat monipuolinen ja haastava mahdollisuus. Esimerkiksi ison jätekasan muuttaminen polttoaineeksi ja edelleen vaikka kaukolämmöksi on materiaalivirtana iso prosessi. Jätettä eli raaka-ainetta siirretään ja muokataan paljon.

Ruuvikuljetin on osoittautunut erittäin toimivaksi bio- ja energia-alan materiaalien siirtäjäksi ja muokkaajaksi. Erilaiset sovellukset mahdollistavat tehokkaan ja luotettavan tuotantolaitoksen toiminnan. Siirrettävä materiaali voi olla lietettä, raetta, metallia, haketta, nestettä tai kiinteää sekajätettä. Materiaalia on matkan varrella pestävä, kuumennettava, kuivatettava tai jaoteltava, normaalin siirtämisen ohessa.

Materiaalien ominaisuudet vaihtelevat suuresti tälläkin toimialalla. Happamuus, kovuus, epätasaisuus, paakkuuntuminen ja pöllyäminen ovat esimerkkeinä ominaisuuksista, joita siirtämisessä ja muokkaamisessa on huomioitava.

siirtoruuvi-sovelluskohteet-elintarviketeollisuus-ruuvikuljettimet-kuljetinruuvit-leko-kuljettimet-4
Elintarviketeollisuus

Raaka-aineiden käsittely ja siirto • Erottelu • Rasvan käsittely • Jäähdytys ja lämmitys • Sekoitus • Laimennus • Jätemateriaalin käsittely • Kierrätysmateriaalin käsittely

Hygieeniset, luotettavat ja tarvittaessa suljetut siirtoratkaisut ovat tälle teollisuuden alalle tyypillisiä. Saman tuotantolaitoksen prosessiin saattaa kuulua useampia erilaisia osa prosesseja, hedelmien ja vihannesten käsittely, valmisruoan valmistus, lihan käsittely kuin säilykkeiden valmistus ja jätteiden käsittely.

Kuljettimien pestävyys ja integrointi pesujärjestelmiin on tyypillistä elintarviketoimialalla.

Kemianteollisuus

Raaka-aineiden käsittely ja siirto • Erottelu • Laimennus • Jätevesien käsittely • Sivutuotteena syntyvien materiaalien ja kemikaalien käsittely • Sekoitus • Jäähdytys

Mm. erilaisten happojen, kemikaalien ja muoviyhdisteiden käsittelyn vuoksi siirtoratkaisulta edellytetään korroosionkestävyyttä ja hyvää suunnittelua. Materiaalit ovat haastavia ja edellyttävät ruuvikuljettimilta monipuolisia ominaisuuksia.

siirtoruuvi-sovelluskohteet-mekaaninen-puunjalostus-ruuvikuljettimet-kuljetinruuvit-leko-kuljettimet-6
Mekaaninen puunjalostus

Käsittely ja siirto • Erottelu • Varastointi • Jätevesien käsittely • Sivutuotteena syntyvien materiaalien ja kemikaalien käsittely • Annostelu • Kuljetus

Mekaaniseen puunjalostukseen kuuluvat esimerkiksi sahat, vaneri- ja lastulevytehtaat sekä pellettienvalmistajat. Siirtoratkaisuja tuotantolaitoksissa tarvitaan esimerkiksi varastointiin, kuljetukseen kuin annosteluun.

Materiaaleja joita siirretään ja käsitellään mekaanisen puunjalostuksen prosessissa ovat mm. sahanpuru, puulastu, kuorikarike ja puusilppu. Nämä materiaalit voivat olla joko sivutuotteita toisessa prosessissa tai pääraaka-aineita; esim. sahanpurusta valmistetaan lämmityspellettejä.

Sahanpurun suuren syttymisherkkyyden vuoksi siirtoratkaisulta edellytetään pölytiiviyttä ja antistattisuutta, jotta materiaalin syttyminen voidaan välttää.

Jätevesihuolto

Erottelu • Varastointi • Jätevesien käsittely • Puhdistus • Siirto

Jätevesihuollossa erotellaan kiinteät ainekset nesteistä, puhdistetaan, suodatetaan ja siirretään jatkojalostukseen. Jotta mahdollisimman toimintavarma ja hygieeninen taso saavutetaan, on prosessin toimittava moitteettomasti. Nykyinen jätevesien käsittely kiertotalouden osana on muutoksen ja kehityksen myllerryksessä. Erilaiset kemikaali- ja energiatehokkuuden vaatimukset sekä kierrätys ovat osa jätevedenpuhdistuksen arkea. Kokonaisprosessin hahmottaminen, mitoitukset, materiaalivalinnat ja suunnittelu ovat olennaiset osat onnistumista, jolla taataan jäteveden käsittelyn toiminta.

siirtoruuvi-sovelluskohteet-maatalous-ruuvikuljettimet-kuljetinruuvit-leko-kuljettimet-8
Maatalous

Maanviljelyssä kuljetus ja muokkaus tehdään jo puimurissa, kun vilja nostetaan pellosta ja siivilöidään talteen. Puimurista materiaali siirretään siiloon ja sieltä edelleen toisella kuljettimella. Yllättävän monta siirtoa ja muokkausta on viljan matkalla pellosta myllyyn.

Prosessi viljatiloilla on kausiluonteisuudesta johtuen hyvin hektistä, joten toimintavarmuus, nopeus ja tehokkuus ovat edellytyksiä tuottavuuteen ja kuljetusratkaisujen valintaan.

Maatalouden tuotteet ovat moninaisia; rehua, maissia, riisiä, viljaa, papuja, heinää. Kaikilla näillä on erilaiset vaatimukset siirto- ja kuljetinratkaisuille. Monesti tarvitaan useampia vaihtoehtoja sillä esim. viljanjyvän erottelu eroaa prosessina heinän käsittelystä. Rehun siirto ja muokkaus karjalle ravinnoksi edellyttää myös luotettavia siirtoja.

Elinkaaripalvelut

Palveluihimme kuuluu ruuvikuljettimien normaalit varaosat, varaosaruuvit ja niiden huollot tehtaallamme. Kuljetinruuvien korjaukset ja modifioinnit (myös muiden valmistamille ruuveille) sekä kuljettimien korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnit myös asiakkaiden tiloissa.