Suunnitteluopas-Siirtoruuvi

Optimaalisen siirtoratkaisun määrittely ja valinta

Ruuvikuljetin on prosessisuunnittelun kannalta kiitollinen ”musta laatikko”, jolla on hyvin vähän erityistarpeita: prosessin suunnittelijan tarvitsee määritellä vain sisäänmenon ja ulostulon tarpeet.

Suunnitteluun tarvitaan seuraavat tiedot

  • mitä kuljettimeen syötetään
  • millä nopeudella syöttö tapahtuu
  • onko syöttö jatkuvaa vai ajoittaista
  • mitä toisesta päästä tarvitaan ulos ja millä nopeudella
Tuotantojohtajan-opas-Siirtoruuvi

Tulevaisuuden kestävät prosessit ja kuljettimet

Optimaalisen kuljetinvaihtoehdon valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi tehoon ja investointikustannuksiin, myös joustavuuteen ja koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

Strategisen tuotantosuunnittelun hankalimpia asioita ovat päätökset, jotka lukitsevat valitut laitteet ja prosessit jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tulevaisuuden kestävä suunnittelu – futureproofing – tarkoittaa valintojen tekemistä siten, että niillä asetetaan mahdollisimman vähän rajoitteita myöhemmille valinnoille.

Erilaisten kuljetinvaihtoehtojen joukosta ruuvikuljetin on usein turvallisin valinta: erittäin luotettavia ja monikäyttöisiä ruuvikuljettimia voi muokata monin tavoin niiden pitkän elinkaaren varrella.

Ostajan-opas-Siirtoruuvi

Teollisen ostajan faktapaketti ruuvikuljettimista

Ruuvikuljetin soveltuu erityisen hyvin teollisiin prosesseihin, joissa materiaalia halutaan yhtä aikaa sekä siirtää että muokata. Ruuvikuljetin voi esimerkiksi jalostaa, suojata tai eristää materiaalia.

Keskeisiä ruuvikuljettimen etuja muihin kuljetintyyppeihin verrattuna ovat monipuolisuus, järeys ja kestävyys. Laadukkaat ruuvikuljettimet vaativat hyvin vähän huoltoa ja ylläpitoa, ja niiden elinkaari on erittäin pitkä.

Optimaalisen kuljetinvaihtoehdon valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin sekä muunneltavuuteen mahdollisten prosessimuutosten kohdalla.

Huolto-opas-Siirtoruuvi

Miten ruuvikuljetin pysyy kunnossa ja käynnissä pitkään

Huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilöstön kannalta ruuvikuljetin on vaivaton laite. Toimintavarma ruuvikuljetin vaatii vähemmän jatkuvaa kunnossapitoa kuin useimmat muut kuljetintyypit.

Luotettavuus perustuu järeään ja melko yksinkertaiseen rakenteeseen ja mekaniikkaan. Lisäksi materiaalin siirtyminen suljetussa putkessa tai puo-lisuljetussa kourussa pitää mahdolliset häiriötekijät ulkopuolella.

Oleellisimmat tekijät luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamisessa ovat kuljettimen osaava suunnittelu, tarkka mitoitus sekä huolellinen asentaminen. Ennakoiva huolto auttaa varmistamaan, etteivät yllätykset häiritse tuotantoa.